dimecres, 13 d’abril de 2016

Lliga / Liga AoS en Goblintrader

Després de una setmana sense fer posts, aqui us deixo el meu primer informe de batalla de la lliga que es celebra a GTS Barcelona. 
Resum ràpid de les regles: Max 30 min(un hero màx) + 1 general . de les 30 minis una maquina de guerra/monster com a màxim. i com a màxim 10 miniatures amb 3 o més ferides.
La partida era contra el imperi, i no sabia exactament amb que vindria així que vaig decidir ficar molta xixa (caballeria principalment):

General: Teclis // 10 helms platejats ; 5 dragoners ; 1 àguila; 13 lleons de Cràcia i Imrik 
El general enemic, m'aparegué amb un general en griu (esperava alguna cosa semblant); un mag àmbar (normal) i 28 milicians imperials???? 

(1) els trencabuyates / Los parteojetes
(2) Imperiales  / Imperials


Torn 1:
Començà el jugador imperial acostant únicament el griu cap al meu exèrcit en plan épic; la milicia obtingué bonificacions de impacte i ferir de +2 i +1 que no van servir de res ja que estaven molt lluny de mi.
Al meu torn bàsicament vaig acostarme cap a les seves tropes i teclis (doblant el seu alcanç es dedicà a llançar tormenta a la milicia (1/2 de carga,correr i carregar) i protecció als dragoners. Imrik causà una ferida al griu amb alé de foc a la fase de dispar. 

(3) a la càrrega / a la carga!Torn 2: 

Tornà a començar al jugador imperial (Fuck!!) que carregà contra els yelmos, emportantse'n 3 pel davant. la milicia disparà pero va fer bastanta pena. 
Al meu torn Teclis va llançar 3 projectils màgics que van causar 6 ferides mortals al griu (bien!); i vaig dedicarme a carregar amb els helms i els lleons al griu, apoyats amb en Teclis; Mentre que Imrik va carregar contra la milicia, l'aguila contra el mag i els dragoners s'encaraven també cap a la milicia. després de les fases de combat vaig perdre uns cuants lleons i Imrik es va berenear a casi tota la unitat de milícia.

(4) Show must go on!Torn 3:

Tornà a començar el jugador imperial (Fuck!) bàsicament el griu exterminà als lleons i Imrik exterminà el que quedava de milicia, el mag imperial i l'aguila van fer combats bastant lamentables.
Al meu torn Teclis va fer un altre combo x3 de projectils màgics que va acabar de trinxar al griu. El Mag imperial al veure's sol i rodejat amb un encanteri de desaparició decidi que no era un bon dia per morir. I la partida es va acabar.

Que us sembla? Quines van ser les claus de la partida?

Victory!! 

*****

Después de una semana sin hacer posts, aqui os dejo mi primer informe de batalla de la lliga que se celebra a GTS Barcelona. 
Resumen rápido de les regles: Max 30 min(un hero máx.) + 1 general . de las 30 minis una maquina de guerra/monster como máximo. y como a máximo 10 minis con 3 o más heridas.
La partida era contra el imperio, y no sabia exactamente con que vendria así que decidí poner candelilla (caballeria principalmente):

General: Teclis // 10 yelmoss ; 5 dragoneros ; 1 águila; 13 leones de Crácia y Imrik en dragón 
El general enemigo, me apareció acon un general en grifo (esperaba algo así); un mago ámbar (normal) y 28 milicianos imperiales???? 

(1) els trencabuyates / Los parteojetes
(2) Imperiales  / Imperials


Turno 1:
Empezço el jugador imperial acercando únicamente el grifo hacia mi ejercito en plan épico; la milicia obtuvo bonificaciones de impacto y herir de +2 y +1 que no sircieron de nada ya que estaban muy lejos.
En mi turno básicamente me acerqué y teclis (doblando su alcance) lanzó tormenta a la milicia (1/2 de carga,correr y cargar) y protección al los dragoneros. Imrik causó una herida al grifo con su aliento de fuego en el disparo.

(3) a la càrrega / a la carga!Turno 2: 

Empezó otravez el jugador imperial (Fuck!!) que carregó contra los yelmos, causando 3 bajas. la milicia disparó pero va hizo bastante pena. 
en mi turno Teclis lanzó 3 proyectiles màgicos que causaron 6 heridas mortales al grifo (bien!); y me decidí a cargar con los yelmos y los leones al grifo, apoyados  en Teclis; Mientra que Imrik cargó contra la milicia, el águila contra el mago y los dragoneros se encaraban también contra a la milicia. después de les fases de combat, perdí unos cuantos leones de cracia y Imrik se merendó el solo a casi toda la milicia

(4) Show must go on!Turno 3:

Empezo otra vez el jugador imperial (Fuck!) bàsicamente el grifo extermina a los leones y Imrik exterminó lo que quedaba de milicia, el mago imperial y el águila hicieron un combate bastante lamentable.
en mi turno Teclis hizo otro combo x3 de proyectiles mágicos que hicieron trizas al grifo. El Mago imperial al verse totalmente solo ante la avalancha elfa decidió desaparecer entre una nube de humo porque no era aquel si dia para morir. I la partida se terminó.

Que os parece, cuales fueron las claves de la partida?

Victory!! 


dimecres, 6 d’abril de 2016

Posant ordre en / Poniendo orden en ULTHUAN

Per fi la meta de tenir pintat al 100% el exèrcit d'alts elfs està més aprop que mai. Aquesta es la mostra que hem queda i espero tindre-ho fet en els pròxims 2 mesos.

De esquerra a dreta:

Carro de tiranoc (sense rodes)
Eltharion cec
Mag de la caixa de illa de sang en caball 
Mag oldhammer en caball
Teclis (estirat a terra darrere el mag oldhammer)
Khoril (estic valorant vendre'l perquè és, com vaig llegir en algun lloc "lleig amb avarícia")
Princep a caball (de Ellyron)
5 guardia del mar
10 llancers (de Ellyron també en principi)
10 arquers de cracia (ja casi acabats...)

I les meves dues últimes adquisicions:

senyor del coneixement de Hoeth
i escolta celest de Lothern (malsons hem dona!)

*****

Al fin la meta de tener mi ejército alto elfo al 100% pintado está más cerca que nunca..Esto es lo que queda y espero tenerlo listo en 2 meses.

de izquierda a derecha:

Carro de tiranoc (sein ruedas)
Eltharion ciego
Mago de la caja de isla de sangre
Mago oldhammer en caballo
Teclis (en el suelo detrás del mago oldhammer)
Khoril (estoy valorando en vendrelo porque, como lei en algun blog que no recuerdo, es feo con avaricia")
Princep a caballo (de Ellyron)
5 guardia del mar
10 lanceros (de Ellyron también)
10 arqueros cracianos (ya casi terminados)
Y mis 2 últimas adquisiciones

señor del conocimiento de Hoeth
y escolta celeste de Lothern (pesadillas me da)